Zastupnička inicijativa da se pojača segment obrazovnog programa, sa posebnim akcentom na reformske procese koji se sprovode u oblasti obrazovanja na području Kantona Sarajevo.