Da KUIP izvrši pregled svih izvorišta kiji nisu u sastavu KJKP ,,ViK,

Bilsena Šahman
Pitanje

Molim vas da naložite KUIP da izvrši pregled svih izvorišta kiji nisu u sastavu KJKP ,,ViK,,I da se ista stave pod zaštitu kao potencijalnaizvorišta koja će koristiti ovo javno preduzeće , takođe molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad bivšom kasarnom Žunovnica-Hadžići u kojoj se trenutno odlaže otpad različitog porijekla

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Decembar, 2021
Pošalji mail: 
Da