Zastupnička inicijativa vezana za sredstva i opremu za gašenje požara u stambenim objektima u Kantonu Sarajevo i redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ...

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Na osnovu informacija od Inspektorata zaštite od požara da u velikom broju stambenih objekata na području Kantona Sarajevo nisu obezbjeđena sredstva i oprema za gašenje požara (ručni aparati za početno gašenje požara, hidrantska oprema), da se ne vrše redovna ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže (protok i pritisak vode), gromobranske instalacije kao ni ručnih aparata za gašenje požara, podnosim inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima otklanjanje nedostataka po ovom pitanju, a meni dostavite kopiju naloga.“

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da