Tražim od komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića, da nam dostavi podatke o broju činovanih policajaca u toku proteklih pet godina, a posebno ratnih veterana koji su u činu policajca otišli u penziju, bez mogučnosti da napreduju u službi.

Bilsena Šahman
Pitanje

Tražim od komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića, da nam dostavi podatke o broju činovanih policajaca u toku proteklih pet godina, a posebno ratnih veterana koji su u činu policajca otišli u penziju, bez mogučnosti da napreduju u službi. Kano je mogućeda policajci cijeli svoj radni vijek provedu i odu u penziju a da nisu uspjeli dobiti nijedan čin, da su ostali u činu policajca?

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 5 Mart, 2019