Zastupnička inicijativa vezanu za problematiku primjene Uredbe o postupku prijema u radni odnos.

Samir Suljević
Inicijativa

Zastupnik Samir Suljević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za problematiku primjene Uredbe o postupku prijema u radni odnos.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne