Zastupničko pitanje upućeno Zavodu zdavstvenog osiguranja KS.

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Molim ZZO KS da mi pojasni zašto već dva mjeseca osigurana lica ZZO KS koja kao ortopedska pomagala koriste pelene za odrasle dobijaju manju količinu od uobičajene u apoteci Bauerfeind, iako je na nalozima od strane ZZO KS taj broj nepromijenjen.

• Da li će  osiguranicima biti nadoknađen nedostajući broj pelena?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da