Inicijativa vezana za informacije o planu djelovanja Ministarstva unutarnjih poslova u potencijalnoj kriznoj situaciji koja može biti izazvana prilivom značajnijeg broja migranata.