Inicijativa: Molim Kantonalnu javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja da na svojoj zvaničnoj web stranici objavi važeće Planove upravljanja za sva zaštićena područja.”