Pitanje vezano za Institut Veterinarskog fakulteta na Stupu.

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica Selma Filipović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu i kompleks laboratorija:

"Koji je udio Kantona Sarjevo u strukturi vlasništva instituta/LAboratorija ili kako se to na Stupu zove ili se planira zvati?

Da li se Kanton Sarajevo odriče novoizgrađenog objekta, u koji je uloženo preko 3 miliona kreditinih budžetskih sredstava zarad deset duluma aktraktivnog zemljišta pogodnih za drugu namjenu (tambena izgradnja i sl)?

Koji je rok da se izvrši tehnički prijem objekta i da se objekat predda na upotrebu Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na korištenje kao krajnjem korisniku?

Koji je rok kreditinih zaduženja kod Svjetske banke, kolike su i kada dospijevaju kreditne obaveze i ko je i kojim dokumentom preuzeo obavezu vraćanja?"

Proslijeđeno: