Zastupničko pitanje: “Koja je svrha pitanja i inicijativa nas zastupnika?”

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Koja je svrha pitanja i inicijativa nas zastupnika?”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 31 Januar, 2019