Upućujem inicijativu radi izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kako bi djeci koja su žrtve nasilja, zloupotrebe, zanemarivanja i trgovine ljudima u KS omogućili pravo na zdravlje i zdravst

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem inicijativu radi izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom kako bi djeci koja su žrtve nasilja, zloupotrebe, zanemarivanja i trgovine ljudima u KS omogućili pravo na zdravlje i zdravstveno osiguranje. Aktualni Zakon ne štiti ovu kategoriju djece samo zbog toga što kao žrtve, ne svojom krivicom, nisu u prilici da redovno pohađati osnovnu školu . Pravo djeteta na zdravstveno osiguranje mora biti bezuslovno osigurano svakom djetetu i ne smije se uslovljavati ostvarivanjem nekog drugog prava.

Postavljeno dana: 
Utorak, 11 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Da