Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se riješi pravni status ambulante u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, te da se reguliše prijem medicinskog kadra

Arijana Memić
Elza Gaković
Inicijativa

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se riješi pravni status ambulante u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, te da se reguliše prijem medicinskog kadra

Postavljeno dana: 
Petak, 15 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Ne