Da li je Vlada Kantona napravila neki plan, dinamiku kojom će se nadležnosti Kantona,tretiranom presudom utvrđene kao nadležnosti Grada, prenositi na Grad Sarajevo te da li je za implementiranje presude obezbijedila finansijska sredstva

Kojović Predrag
Pitanje

„Da li je Vlada Kantona napravila neki plan, dinamiku kojom će se nadležnosti Kantona,tretiranom presudom utvrđene kao nadležnosti Grada, prenositi na Grad Sarajevo te da li je za implementiranje presude obezbijedila finansijska sredstva?“

„Da Ministarstvo pravde i uprave da tumačenje rijeći „nadređeno“ i direktno primjenjeno u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, u odnosu na dokumenta, napr. Poslovnik, Skupštine Kantona.“

Proslijeđeno: