"Interesuje me koji je način da se smanji broj vijećnika u opštinama, poslanika u skupštinama kantona, delegata u Domu naroda Federacije i države?"

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Interesuje me koji je način da se smanji broj vijećnika u opštinama, poslanika u skupštinama kantona, delegata u Domu naroda Federacije i države? Smanjenjem ovog broja za samo 6 vijećnika ili poslanika i delegata uštede u budžetima opština,kantona, Federacije i države bi bile ogromne. Od početka mog mandata samo jedna sjednica je bila zastupljena sa svim izabranim poslanicima. Neke odluke su se donosile glasanjem 27 poslanika pa zašto npr. Skupština mora imati 35, a ne 29 poslanika?"

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva pravde i uprave je u prilogu.