Zastupničko pitanje vezano za mjesečne informacije o saglasnostima na zapošljavanje koje su date institucijama u Kantonu Sarajevo na neodređeno i određeno vrijeme koje Vlada treba dostaviti Skupštini.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Zastupnica Jasmina Bišćević Tokić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Zašto u skladu sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo od 27.02.2019. godine nisu dostavljene Skupštini Kantona Sarajevo mjesečne informacije o saglasnostima na zapošljavanje koje su date institucijama u Kantonu Sarajevo na neodređeno i određeno vrijeme?”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da