Etažni vlasnici pitaju sljedeće:

Danijela Kristić
Pitanje

Etažni vlasnici pitaju sljedeće:

1. Koji javni organ je ovlašten za nadzor poštivanja takvog kućnog reda?

2. Da li se odlukom etažnih vlasnika mogu donositi kaznene odredbe, ako mogu koji javni organ ih sprovodi?

3. Ukoliko etažni vlasnici ne mogu donositi kaznene odredbe, ko ih može propisati?

Postavljeno dana: 
Petak, 24 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da