Zastupnička inicijativa za preispitivanje novčanog iznosa koji je dodijeljen u budžetu za rad ustanove ,,Dajte nam šansu".