Zastupnička inicijativa za zamjenu dotrajalog školskog inventara (klupe, stolice, table, ormarići, itd), u “Prvoj osnovnoj školi” na Ilidži.