"Tražim od Vlade KS da mi dostavi spisak direktora javnih preduzeća i javnih ustanova u Kantonu Sarajevo, kojima Skupština KS u periodu 2010 - 2017. nije usvojila izvještaj o radu a isti su i nakon neusvajanja izvještaja ostali na svojim funkcijama..."

Semir Halilović
Pitanje

Zastupnik Semir Halilović je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da mi dostavi spisak direktora javnih preduzeća i javnih ustanova u Kantonu Sarajevo, kojima Skupština Kantona Sarajevo u periodu 2010 - 2017. nije usvojila izvještaj o radu a isti su i nakon neusvajanja izvještaja ostali na svojim funkcijama, godinu ili više dana nakon neusvajanja izvještaja o poslovanju."

Proslijeđeno: