Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Amra Hasagić
Pitanje

Upućujem inicijativu Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pristupi izmjenama potrebnih probisa kako bi se omogućilo učešće predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u Komisiji za visoko obrazovanje Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne