Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina

Ademović Kenan
Pitanje

Na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.08.2013.godine , zastupnik Kenan Ademović je postavio sljedeće zastupničko pitanje:

„ Da li ova Vlada na čelu sa SDA ne dajući redovne plate sudovima i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, želi da utiče na istrage, ishod istraga ili presude koje će se valjda pokrenuti poslije 20 godina, a te istrage treba da daju odgovore na to je ko je zloupotrijebio položaj, oštetio Budžet Kantona Sarajevo, izvukao sredstva iz javnih preduzeća Kantona Sarajevo, ko je zloupotrijebio položaj od strane direktora, članova nadzornih odbora i upravnih odbota, ministara i premijera i doveo Kanton Sarajevo i javna preduzeća u ovakav položaj, direktno ili indirektno od 1996.godine do danas?“

„ Šta je ova Vlada učinila i čini da dostavi dokumentaciju nadležnim institucijama kako bi odgovarali:

1.oni koji su doveli KJKP „GRAS“ u milionske gubitke,

2.oni koji su potpisali štetan ugovor za KJKP „GRAS“ , a ugovor potpisan sa „GREEN OIL“  vezano za benzinsku pumpu – po meni pranje novca,

3.za gubitak u KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA,

4.za nestanak željeza iz kruga Skenderije u vrijednosti od 300.000,00 – 400.000,00 KM, šta se desilo sa željezom,

5.za milionski gubitak Toplana,

6.za zloupotrebu položaja Dom zdravlja Kantona Sarajevo,Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,

7.za Merhamet – milionske pronevjere i

8.novac koji je dolazio u ratu- gdje je novac?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Na postavljeno pitanje pod tačkama 1 i 2 dajemo sljedeći odgovor:

Do milionskog  gubitka u KJKP“GRAS“  došlo je između ostalog :

  • zbog  viška zaposlenih kojih je oko 1000 za čije plaće je potrebno mjesečno 2 miliona KM što povećava gubitak iz mjeseca u mjesec;
  • zbog nedomaćinskog poslovanja zašto je odgovoran menadžment preduzeća od 2005. do danas;
  • zbog malverzacija prilikom štampanja karata za prijevoz;
  • zbog krađe goriva;
  • zbog prodaje željeza iz kruga preduzeća KJKP“GRAS“  gdje je novac od prodaje završavao na privatnim računima;
  • te zbog toga što dosada zbog svega iznesenog niko nije odgovarao niti je podnešena ijedna krivična prijava sve do  03.04.2013.godine kada je došlo do nelegalne obustave prijevoza na svim linijama u Kantonu Sarajevo, Premijer Vlade Kantona Srajevo i v.d. direktorica KJKP „Gras „ podnijeli su krivične prijave protiv lica odgovornih za nelegalnu obustavu rada.

 

Napominjemo da ove prijave do danas niko nije procesuirao.

 

Uz svo nastojanje Vlada Kantona Sarajevo nije uspjela obezbjediti potrebnu dokumentaciju i na tome se intenzivno radi kako bi se sa prikupljenom dokumentacijom odgovorni za stanje u KJKP „GRAS „ doveli pred lice pravde.

Što se tiče pitanja pod tačkom  2. vezano za ugovor potpisan sa „GREEN OIL“  obratili smo se preduzeću KJKP „GRAS „ da nam isti dostave iako do danas nijedna revizija nije dala negativan stav po pitanju zaključivanja tog ugovora.