Upućujem zastupničku inicijativu da se planira uvođenje praksi Zelenih javnih nabavku kroz pilot ptojekte za 2025. god. da bi se od 2026. god. ove prakse uvele u rad javnih institucija KS.