Inicijativa vezana za Zakon o obrazovanju odraslih.

Mirza Čelik
Pitanje

Zastupnik/poslanik Mirza Čelik, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade odmah, a najkasnije u roku od 30 dana pokrene proceduru i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo Zakon o obrazovanju odraslih":
"Kanton Sarajevo u ovom trenutku nema usvojen Zakon o obrazovanju odraslih iako je Zakon o obrazovanju odraslih od strane Vlade i Skupština Kantona Sarajevo u formi nacrta usvojen 2013 godine, nakon čega je upućen na javnu raspravu. Od tada konačan prijedlog zakona nikada nije stavljen na razmatranje. Vijeće ministara je u međuvremenu i usvojilo i u Službenog glasniku BIH objavilo dva veoma bitna dokumenta koja tretiraju ovu oblast. Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u BIH i stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BIH, za period 2014-2020. BIH i Kanton Sarajevo se suočavaju s velikim ekonomskim i socijalnim tenzijama koje su posljedica isključenosti velikog dijela stanovništva iz radne snage, visoke stope nezaposlenosti radno aktivnog stanovništva, izrazito visoke stope nezaposlenosti mladih te niske mobilnosti radne snage. Poboljšanje ovog stanja moguće je osigurati provođenje niza mjera i aktivnosti a jedna od ključnih mjera je donošenje zakona o obrazovanju odraslih. Postoji uzročna povezanost općeg nivoa obrazovanja stanovništva i opće produktivnosti privrede. Zbog toga obrazovanje treba prilagoditi potrebama strukture privrede kako ne bi dolazilo do pojava poznatih kao prekomjerno obrazovanje. Nastanak obrazovanja određenih kvalifikacionih profila koji već ima na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i koji na tržištu ne mogu pronaći zaposlenje. Ili nedovoljno obrazovanje. Neusklađenost obrazovanja, kadrova, i nedovoljne potražnje na tržištu rada ima različite implikacije. U razgovoru sa privrednicima u Kanton Sarajevo nosiocima projekta aktivnosti zapošljavanja pri službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo ukazano mi je da kroz analizu povezanosti potrebnih kadrova za privrednim rastom i raspoloživih ljudskih resursa može identificirati nedostatak nekih obrazovanih profila. Osim nedostatka kadrova u preduzećima je prisutan i nedostatak potrebnih vještina, komunikacije, poznavanja rada na računaru, znanje stranih jezika, primjena CNC tehonologije koja je ušla u svijet industrije te menadžerske i liderske vještine. Navedeni nedostaci uočljivi su i kod osoba koje su završile fakultet. S druge strane tržište ne potražuje niti u mogućnosti apsorbirati ono što obrazovanje nudi te u tom smislu potrebno osigurati efikasnije otvorenije i efektivne modele obrazovanja odraslih u najboljem interesu svih njenih građana koji će kroz vlastiti razvoj doprinijeti ostvarivanju razvoja ciljeva zajednice kojoj pripadaju. Imajući u vidu navedeno pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministarstva da u što kraćem roku pripremi tekst prijedloga zakona o obrazovanju odraslih i isti dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo u dalju proceduru."

Odgovor: 

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila, a Skupština Kantona Sarajevo donijela nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 2013. godine.
Javna rasprava po navedenom nacrtu je okončana.
Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku i mlade dobila je zadatak da obradi primjedbe prispjele u toku javne rasprave, te izvještaj o tome dostave ministru za obrazovanje, nauku i mlade, uključujući i Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i Stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2020., a koji se pominju obrazloženju Zastupničke inicijative.
Rok za dostavljanje pomenutog Izvještaja sa prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih je 30. maj 2015. godine, nakon čega će materijali biti upućeni Vladi, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo radi donošenja.