"Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture da u što kraćem roku izda nalog KJKP PARK za potkresavanjem Platana u ulici Butmirska cesta, kao i uklanjanje kompletnog stabla u ulici Butmirska cesta kod broja 52, Općina Ilidža".

Fikret Prevljak
Inicijativa

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture da u što kraćem roku izda nalog KJKP PARK za potkresavanjem Platana u ulici Butmirska cesta, kao i uklanjanje kompletnog stabla u ulici Butmirska cesta kod broja 52, Općina Ilidža".

Obrazloženje u prilogu.