• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji koriste ​ugalj i mazut za zagrijavanje objekata da li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno ​članu 16 i 17.stav(1)Odluke o zašt

Zvonko Marić
Inicijativa

• Molim KUIP da izvrši inspekcijski nadzor nad objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo koji koriste ​ugalj i mazut za zagrijavanje objekata da li njegova kvaliteta odgovara parametrima shodno ​članu 16 i 17.stav(1)Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16)

Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne