Zastupnička inicijativa: “Da se po što hitnijoj proceduri realizira izmjena i dopuna Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera.”

Damir Marjanović
Pitanje

Zastupnik Damir Marjanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Da se po što hitnijoj proceduri realizira izmjena i dopuna Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Mart, 2019