Zastupničko pitanje: “Koliko je bilo utvrđenih moždanih smrti u jedinicama intenzivne njege od dana kada su usvojene Izmjene i dopune Zakona o pretpostavljenom pristanku?"

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Koliko je bilo utvrđenih moždanih smrti u jedinicama intenzivne njege od dana kada su usvojene Izmjene i dopune Zakona o pretpostavljenom pristanku? Koliko se obavilo razgovora sa porodicama i koliko je bilo pristanaka u odnosu na ukupan broj obavljenih razgovora? Postoji li u KCUS tim za transplantaciju i da navedete imena i prezimena članova tog tima.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019