Zastupničko pitanje vezano za nadzor nad izborom predstavnika etažnih vlasnika na adresi Geteova 1,2.