Zastupničko pitanje: Kako je moguće da je u JU “Djeca Sarajeva” imenovan novi Upravni odbor bez zasjedanja Vijeća roditelja i bez izabranih predstavnika Vijeća roditelja u Upravnom odboru ove ustanove?