Pitanje: Molim vas da mi dostavite informaciju koliko je pristiglo zahtjeva za refundaciju lijeka Tocilizumab? Koliko zahtjeva je obrađeno? Koji je rok u kojem komisija treba završiti predmet refundacije?