Šta se dešava sa profesoricom Kostić na Mašinskom fakultetu?

Ademović Kenan
Pitanje

„Pitanje upućujem Vladi Kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo:

  • Šta se dešava sa profesoricom Kostić na Mašinskom fakultetu?
  • Zašto je jedan predmet koji predaje podijeljen između nje i profesora Kalabusić?
  • Zašto se ova procedura/praksa ne primjenjuje na ostale profesore?
  • Da li smatrate objektivnim izvještaj inspektora Sifeta Kukuruza?
  • Kako je moguće da Dekan ovog fakulteta, podnese disciplinsku prijavu, ako je profesorica Kostić podnijela tužbu kod Ombudsmena za ljudska prava?
  • Da li Dekan ovog fakulteta vrši mobing na ljudskoj, političkoj, nacionalnoj osnovi, nad profesoricom Kostić?
  • Zašto niko ne reagira na ovakvu situaciju i da li ovo postaje privatni fakultet Dekana i profesora Pašića?“
Odgovor: