Inicijativa “Da se administrativna taksa koja se naplaćuje u općinama u Kantonu Sarajevo smanji za 50% i uplaćuje na račune budžeta jedinica lokalnih samouprava a ne na račun Budžeta Kantona Sarajevo”.