Zastupnička inicijativa za redovno kontrolisanje osvijetljenosti saobraćajnica, a naročito pješačkih prelaza na istima.