Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Amra Hasagić
Članovi komisije: Damir Nikšić, Arijana Memić, Segmedina Srna-Bajramović
Vanjski članovi:

Hidajeta Redžić, Sabina Pehilj, Amar Hujić


Rad komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije:
Članovi komisije: Damir Marjanović, Sabahudin Delalić, Dževad Poturak
Vanjski članovi:

Ibrahim Dervišević, Ferid Žuga, Zijad Bradić


Rad komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Vibor Handžić
Članovi komisije: Danijela Kristić, Mirza Čelik, Aljoša Čampara
Vanjski članovi:

Mladen Radmilović, Dženan Redžo, Zikreta Ibrahimović


Rad komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Zvonko Marić
Članovi komisije: Samir Suljević, Sead Milavica, Aljoša Čampara
Vanjski članovi:

Faruk Muharemović, Jasmin Smječanin, Mario Vukasović


Rad komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Arijana Memić, Smiljana Viteškić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Sandra Zaimović, Anela Oprašić, Zejnil Berilo


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Elvis Vreto, Zvonko Marić, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Faik Špago, Redžo Lemezan, Rasim Lakota


Rad komisije

Komisija za kulturu i sport


Predsjednik komisije: Sabahudin Delalić
Članovi komisije: Fahrudin Pecikoza, Dževad Poturak, Amel Mekić, Bibija Kerla
Vanjski članovi:

Sinan Sinanović, Amra Zulfikarpašić


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Samir Suljević
Članovi komisije: Haris Pleho, Neira Dizdarević, Mahir Dević
Vanjski članovi:

Goran Behmen, Sanida Pašić, Akir Šišić


Rad komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Vedran Jakupović, Igor Stojanović, Mahir Dević
Vanjski članovi:

Mirela Džehverović, Adi Mirojević


Rad komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju


Predsjednik komisije: Dževad Poturak
Članovi komisije: Elvis Vreto, Mahir Dević, Amra Hasagić
Vanjski članovi:

Mirha Fajić, Džejna Druškić, Alen Hasković


Rad komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa


Predsjednik komisije: Vedran Jakupović
Članovi komisije: Hamed Aljović, Elvis Vreto, Samra Ćosović-Hajdarević
Vanjski članovi:

Nihad Kestendžić, Nermin Bjelak, Muhamed Šehović


Rad komisije

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti


Predsjednik komisije: Damir Nikšić
Članovi komisije: Admela Hodžić, Elmedin Konaković, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Ismet Hadžić, Jasmina Mršo


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Segmedina Srna-Bajramović
Članovi komisije: Amra Junuzović-Kaljić, Vedran Jakupović, Sead Milavica, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Fehim Korać, Eldina Saračević


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Sead Milavica
Članovi komisije: Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Dženana Memišević-Hrlović, Lejla Dragnić, Šačira Mrndžić


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Amel Mekić
Članovi komisije: Samra Ćosović-Hajdarević, Admela Hodžić, Elvedin Okerić
Vanjski članovi:

Vildana Mandal, Faris Šehović, Faris Svraka


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Jasna Duraković
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Segmedina Srna-Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Muamer Džananović, Vernes Mulić, Muamer Bandić


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Mahir Dević
Članovi komisije: Zvonko Marić, Danijela Kristić, Vibor Handžić, Segmedina Srna-Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Igor Stojanović, Bilsena Šahman, Danijela Kristić, Senad Hasanović, Damir Marjanović, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Smiljana Viteškić, Mirza Čelik
Vanjski članovi:

Munib Torlak, Sanela Džinović, Amra Šerak


Rad komisije