Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Igor Stojanović
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Arijana Memić, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Anesa Džino, Velibor Kuvač


Rad komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Samir Suljević
Članovi komisije: Elmedin Konaković, Sabahudin Delalić, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Hamza Zornić, Edin Subašić, Esad Delić


Rad komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Vibor Handžić
Članovi komisije: Damir Marjanović, Mahir Dević, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Fuad Cuplov, Elmina Čopra, Hidajeta Redžić


Rad komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Bilsena Šahman
Članovi komisije: Haris Zahiragić, Damir Nikšić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Sedik Selimović, Nejra Abazović Horman, Sanjin Draganović


Rad komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Bibija Kerla, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Arijana Huseinović, Amela Kosovac, Dženana Memišević Hrlović


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Vibor Handžić, Aljoša Čampara, Igor Stojanović
Vanjski članovi:

Faik Špago, Redžo Lemezan, Muhamed Mudimlić


Rad komisije

Komisija za kulturu i sport


Predsjednik komisije: Amel Mekić
Članovi komisije: Bibija Kerla, Dževad Poturak, Sabahudin Delalić, Damir Nikšić
Vanjski članovi:

Vahida Kozić, Faris Šačić


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Samir Suljević, Haris Zahiragić, Vildana Bešlija, Vibor Handžić
Vanjski članovi:

Mirsad Dupovac, Sakib Kasapović,


Rad komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Mahir Dević, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Dajana Čolić, Emela Mehmedspahić, Namir Ibrahimović


Rad komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju


Predsjednik komisije: Mirza Čelik
Članovi komisije: Elvis Vreto, Hamed Aljović, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Hasan Herić, Jasmin Smječanin, Mirza Semić


Rad komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa


Predsjednik komisije: Vedran Jakupović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Fahrudin Pecikoza, Haris Zahiragić
Vanjski članovi:

Eldar Šahinović, Razija Sipović, Nihad Kestendžić


Rad komisije

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti


Predsjednik komisije: Elvis Vreto
Članovi komisije: Admela Hodžić, Amel Mekić, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Ismet Hadžić, Samir Čajić, Jasmina Mršo


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije: Segmedina Srna Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić, Sead Milavica, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Emir Kurtalić, Almir Pašagić


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Sead Milavica
Članovi komisije: Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Amra Junuzović-Kaljić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Šaćira Konak, Lejla Dragnić


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Amra Hasagić
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Arijana Memić, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Tatjana Rukavina, Neira Ćosić, Amer Duvnjak


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Neira Dizdarević
Članovi komisije: Amel Mekić, Smiljana Viteškić, Fahrudin Pecikoza
Vanjski članovi:

Elma Kašić, Vahida Stomornjak, Dženita Bajović


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Vibor Handžić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Segmedina Srna-Bajramović, Damir Marjanović, Zvonko Marić
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Elmedin Konaković
Članovi komisije: Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Haris Zahiragić, Fahrudin Pecikoza, Sabahudin Delalić, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Admela Hodžić
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Senad Hasanović, Dževad Poturak
Vanjski članovi:

Vahidin Đaltur, Emir Šaković, Ismar Adžajić


Rad komisije