Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Amra Hasagić
Članovi komisije: Jasna Duraković, Arijana Memić, Igor Stojanović
Vanjski članovi:

Hidajeta Redžić, Sabina Pehilj, Amar Hujić


Rad komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Senad Hasanović
Članovi komisije: Damir Marjanović, Sabahudin Delalić, Dževad Poturak
Vanjski članovi:

Ibrahim Dervišević, Ferid Žuga, Zijad Bradić


Rad komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Vibor Handžić, Mirza Čelik, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Mladen Radmilović, Dženan Redžo, Zikreta Ibrahimović


Rad komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Bilsena Šahman
Članovi komisije: Samir Suljević, Damir Nikšić, Sead Milavica
Vanjski članovi:

Samra Redžović, Abid Jusić, Eman Vukotić


Rad komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Amel Mekić, Arijana Memić, Amra Junuzović-Kaljić
Vanjski članovi:

Sandra Zaimović, Anela Oprašić, Zejnil Berilo


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Zvonko Marić
Članovi komisije: Elvis Vreto, Aljoša Čampara, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Mustafa Tabak, Sanjin Draganović, Rasim Lakota


Rad komisije

Komisija za kulturu i sport


Predsjednik komisije: Sabahudin Delalić
Članovi komisije: Fahrudin Pecikoza, Dževad Poturak, Elmedin Konaković, Bibija Kerla
Vanjski članovi:

Amra Zulfikarpašić, Amra Zulfikarpašić


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Samir Suljević, Elvis Vreto, Vildana Bešlija
Vanjski članovi:

Mirsad Dupovac, Sakib Kasapović, Elmir Bajrić


Rad komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Mahir Dević, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Adnan Mašić, Adi Mirojević, Mirza Rastoder


Rad komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju


Predsjednik komisije: Dževad Poturak
Članovi komisije: Elvis Vreto, Hamed Aljović, Mahir Dević
Vanjski članovi:

Mirha Fajić, Melita Hadžibegović, Jasmin Smječanin


Rad komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa


Predsjednik komisije: Vedran Jakupović
Članovi komisije: Damir Nikšić, Senad Hasanović, Samra Ćosović-Hajdarević
Vanjski članovi:

Nihad Kestendžić, Igor Mišković, Midhat Dizdarević


Rad komisije

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti


Predsjednik komisije: Elvis Vreto
Članovi komisije: Admela Hodžić, Elvedin Okerić, Smiljana Viteškić
Vanjski članovi:

Indira Kučuk-Sorgič, Ismet Hadžić, Jasmina Mršo


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije: Sead Milavica, Jasmina Bišćević-Tokić, Segmedina Srna-Bajramović, Smiljana Viteškić
Vanjski članovi:

Elma Reč, Eldina Saračević


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Samra Ćosović-Hajdarević
Članovi komisije: Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Sead Milavica
Vanjski članovi:

Dženana Memišević-Hrlović, Lejla Dragnić, Šačira Mrndžić


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije:
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Amra Hasagić
Vanjski članovi:

Vildana Mandal, Mahir Brkić, Faris Svraka


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Hamed Aljović
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Bilsena Šahman, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Muamer Džananović, Najdin Delibašić, Aida Hodžić


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Zvonko Marić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Segmedina Srna-Bajramović, Damir Marjanović
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Mirza Čelik, Bibija Kerla, Elmedin Konaković, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Admela Hodžić
Članovi komisije: Amra Junuzović-Kaljić, Neira Dizdarević
Vanjski članovi:

Emir Šakovićk, Sanela Džinović, Nermin Bjelak


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Zvonko Marić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Bajramović Srna Segmedina, Damir Marjanović
Vanjski članovi:
Rad komisije