Pitanje: Obzirom da se posljednjih dana pojavilo dosta različitih informacija u vezi sa sredstvima od MMFa koja trebaju doći do kantona kao krajnjih korisnika, koja su posljednja saznanja sa tim u vezi?”