Zastupničku inicijativa „da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, revidira i ispravi naredbu od 02.02.2021.g. u dijelu koji se odnosi na nošenje maski, za vrijeme boravka učenika razredne nastave u školama na području Kantona Sarajevo”.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupničku inicijativa „da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, revidira i ispravi  naredbu od 02.02.2021.godine br: 11/04-34-2024-3/21 i uskladi je sa Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda br: AP-3683/20, u dijelu koji se odnosi na nošenje maski, za vrijeme boravka učenika razredne nastave u školama na području Kantona Sarajevo”.

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 Februar, 2021
Pošalji mail: 
Ne