Zastupnička inicijativa “ za podizanje spomenika Mirzi Delibašiću na platou Skenderije ispred Dvorane „Mirza Delibašić".

Igor Stojanović
Inicijativa

Zastupnik Igor Stojanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “ za podizanje spomenika Mirzi Delibašiću na platou Skenderije ispred Dvorane „Mirza Delibašić".

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019