Poštovani, molim Vas za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako DA, u kojim u

Arijana Memić
Pitanje

Poštovani, molim Vas za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako DA, u kojim uslovima, na neodgovaranje na pojedinačna pitanja koja sam postavila prvo u pisanoj formi 26.2.2024.g (Odgovor nikada nisam dobila) a zatim sam i na sjednici Skupštine KS, održ ane 29.3.2024.g. uputila ista pitanja, na koja nisam dobila odgovor, jer se policijski komesar Uprave policije MUP-a KS pozvao na Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Postavljeno dana: 
Utorak, 11 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Ne