Zastupničko pitanje vezano za nabavku lijekova za tuberkulozu.

Smiljana Viteškić
Pitanje

Zastupnica Smiljana Vitaškić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za nabavku lijekova za tuberkulozu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019