Zastupnička pitanja upućena Ministarstvu saobraćaja KS i Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo.