Pitanje vezano za realizaciju projekta na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (FASTO).