U kojoj su fazi četiri postupka vršenja strategijske procjene uticaja na okoliš za planove prostornog uređenja: IDRP „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“, UP „Igman Veliko polje“, PPPPO RCUO „Smiljevići“ i RP „Gornje Telalovo polje I“, sve u skladu

Marijela Hašimbegović
Pitanje

U kojoj su fazi četiri postupka vršenja strategijske procjene uticaja na okoliš za planove prostornog uređenja: IDRP „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“, UP „Igman Veliko polje“, PPPPO RCUO „Smiljevići“ i RP „Gornje Telalovo polje I“, sve u skladu sa kriterijumima utvrđenim članom 5. Uredbe o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš (Sl. novine KS, broj 32/11) obzirom da za navedene planove nije utvrđena obaveza vršenja strateške procjene uticaja na okoliš.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 9 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da