Zastupničko pitanje: “Koliko je autobusa, tramvaja i trolejbusa prilagođeno nesmetanom ulasku i izlasku osoba sa invaliditetom?”

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Koliko je autobusa, tramvaja i trolejbusa prilagođeno nesmetanom ulasku i izlasku osoba sa invaliditetom?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da