Za prevazilaženje problema, konkretno na zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 gdje je problem veličine ulaza i nepostojanje diletacije između ulaza 7 i ulaza 9 gdje po postoječem zakonu moraju imati jednog zajedničkog upravitelja, a trenutno na ulazu b

Jurić Mira
Pitanje

Za prevazilaženje problema, konkretno na zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 gdje je problem veličine ulaza i nepostojanje diletacije između ulaza 7 i ulaza 9 gdje po postoječem zakonu moraju imati jednog zajedničkog upravitelja, a trenutno na ulazu broj 7 je upravitelj "Sarajevostan", a na ulazu broj 9 upravitelj "Hetig" čijim su radom stanari ulaza broj 9 potpuno zadovoljni. Iz tog razloga svi etažni vlasnici ulaza broj 9 (ukupno 51) je potpisalo peticiju da ne žele da mijenjaju upravitelja i prilažu potpise etažnih vlasnika".

Odgovor: 

Članom 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), je propisano da je zgrada samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu.
Članom 63. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom je propisano da u skladu sa Zakonom i međuvlasničkim ugovorom, etažni vlasnici biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika za zgradu.

Ukoliko je u konkretnom slučaju u zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 utvrđeno od strane stručnih lica Ministarstva, upravitelja i drugih izvora podataka da predmetni ulazi čine zgradu kao samostalnu građevinsku cjelinu ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu, obaveza etažinih vlasnika je da za zgradu biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika.
Etažnici vlanici zgrade na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 su obavezni na skupu etažnih vlasnika izabrati jednog upravitelja.