Zastupničko pitanje: Koliki broj Hostela se nalazi registrovanih na području Kantona Sarajevo? Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni?

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje:

- Koliki broj Hostela se nalazi registrovanih na području Kantona Sarajevo?
- Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019
Pošalji mail: 
Da