zastupničko pitanje vezano za prijavu člana Školskog odbora JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo.

Admela Hodžić
Pitanje

Zastupnica Admela Hodžić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Da li je razmatrana prijava člana Školskog odbora JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo, gosp. Saliha Karčića koja se odnosi na niz nepravilnosti pri sklapanju Ugovora o zakupu dijela školskih prostorija sa “Američkom školom za ekonomiju” Sarajevo?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da