Upućujem pitanje JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" i tražim da mi se dostavi: 1.Spisak svih zaposlenih u JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" koji su zasnovali radni odnos u mandatu aktuelnog direktora Ahemeda Kulanića sa detaljnim informacijma u odn

Mahir Dević
Pitanje

Upućujem pitanje JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" i tražim da mi se dostavi:
1.Spisak svih zaposlenih u JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" koji su zasnovali radni odnos u mandatu aktuelnog direktora Ahemeda Kulanića sa detaljnim informacijma u odnosu na:...

Postavljeno dana: 
Petak, 15 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Ne