Obzirom da do sada ministri u Vladi KS nisu imali pravo na savjetnike, a iz sredstava javnog informisanja imam saznanje da je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke uposlio savjetnika, da li je ta informacija tačna

Mulaosmanović Fikreta
Pitanje

Zastupnica Mulaosmanović Fikreta na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavila je slijedeće pitanje:
„Obzirom da do sada ministri u Vladi Kantona Sarajevo nisu imali pravo na savjetnike, a iz sredstava javnog informisanja imam saznanje da je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke uposlio savjetnika, da li je ta informacija tačna i ukoliko jeste, po kojem pravnom osnovu je to uradio?”