Pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo.

Rasim Smajić
Pitanje

Poslanik/zastupnik Rasim Smajić na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo.

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo uraditi da se sprovedu pravosnažne izvršne sudske presude koje su zaposlenici tražili po osnovu kršenja radnog zakonodavstva?"

Napominjem da je neizvršavanje sudskih presuda krivično djelo i da neko mora odgovarati. Svi smo dali svečanu izjavu da ćemo poštovati Ustav i zakone ove zemlje i omogućiti funkcionisanje pravne države.

Proslijeđeno: