Zastupničko pitanje “o prosječnoj dužini studiranja i o broju studenata koji prekidaju obrazovanje?”

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje “o prosječnoj dužini studiranja i o broju studenata koji prekidaju obrazovanje?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 4 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne